HUISREGELS

Er mag best veel met Triathlon Brabant, maar een aantal zaken mogen echt niet!

 • Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.

 • Het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.

 • Het is niet toegestaan het volgende mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen, kleding met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen.

 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.

 • Huisdieren zijn deze dag op het evenemententerrein niet toegestaan.

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de evenementen van Triathlon Brabant is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Diefstal en vermissing vallen ook hieronder.

 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

 • Bij constatering van overtreding van artikel 1 t/m 8 van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging personen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.

EHBO POST

Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post:

 • Mag er één persoon extra mee naar binnen.

 • Mag je geen gebruik maken van een mobiele telefoon.

 • Mag je niet roken.

 • Mag geen drank mee naar binnen.

WIJ ZIJN TROTS

OP ONZE SPONSORS EN VRIJWILLIGERS